Stavebné povolenie pre Malé Krasňany

S radosťou si Vám dovoľujeme oznámiť, že stavebné povolenie pre prvý bytový dom projektu Malé Krasňany nadobudlo právoplatnosť dňa 7.4.2015.
S výstavbou prvej bytovky sa začne podľa plánu, t.j. v apríli 2015

created by 2CREATE advertising
Hore