O spoločnosti

LUCRON Development, a.s. sa zameriava na developerskú činnosť v oblasti rezidenčných a komerčných nehnuteľností na Slovensku od roku 2005. Spoločnosť bola založená ako dcérska spoločnosť dvoch luxemburských spoločností Ikodomos Holding a Promobe Finance.


Obidve spoločnosti sú veľké a renomované realitné spoločnosti, ktoré dlhodobo pôsobia na luxemburskom trhu ale aj v okolitých krajinách. Spoločne pôsobia pod značkou Prodomos, pričom Promobe Finance sa sústreďuje na development rezidenčných nehnuteľností a Ikodomos skôr na komerčné nehnutelnosti, ako kancelárske budovy alebo nákupné centrá. Vďaka svojmu rozsiahlemu know-how a aktívnemu, zodpovednému prístupu ku klientom a svojmu okoliu si obe spoločnosti vybudovali vedúcu pozíciu na trhu s nehnuteľnosťami v Luxembursku.

Lucron Development nasleduje princípy svojich materských spoločností. Naším cieľom je prinášať na Slovensko kvalitnú výstavbu európskej úrovne, napĺňajúcu predstavy o modernom, funkčnom a účelnom bývaní. Okrem kvalitnej budovy je našou snahou aj tvorba atraktívneho verejného priestoru a okolia budovy a tak vytvoriť priestor pre kvalitný život pre obyvateľov. Umiestnenia našich projektov sú plánované v najlepších lokalitách, alebo na miestach so silným rozvojovým potenciálom.


Vďaka silnému finančnému zázemiu, kvalitným dodávateľom a profesionálom patriacich medzi našich zamestnancov, sme spoľahlivým a stabilným developerom. K práci pristupujeme pragmaticky a cenné znalosti našich materských spoločností uplatňujeme v podmienkach domáceho trhu.

Finančnú silu a svetový rozhľad v oblastiach technológii, energetiky a medzinárodného rozvoja dotvárajú naše ostatné sesterské spoločnosti patriace pod Genii Capital v rámci skupiny The Genii Group. The Genii Group je globálnou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti financií, nehnuteľností, automobilového priemyslu, technológii, energetiky a ďalších, ktorá zastrešuje aj spoločnost Ikodomos Holding. V rámci svojej automobilovej divízie zastrešuju tím F1 „LOTUS F1 Team“.

created by 2CREATE advertising
Hore